3P

People

Stress, ontelbare verloren uren in de file die wegen op de werk-privé balans, toenemende gezondheidsproblemen zoals acute luchtinfecties, astma en zelfs kanker. Heel veel van uw werknemers lijden hieronder en zijn op zoek naar een gezondere levensstijl en meer flexibiliteit.

Smart Move helpt uw bedrijf de gezondheid en de werk-privé balans van werknemers in evenwicht te brengen.  

Planet

Verkeer is een grotere vervuiler dan industrie. Terwijl de industrie schoner wordt, neemt het verkeer alsmaar toe. Het woon-werk verkeer is één van de meest problematische verkeersstromen in ons land: maar liefst 70% van de werknemers gaat met de auto naar het werk. En dat terwijl de helft van de werknemers op slechts 10 kilometer van het werk woont (bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 2013). Veel bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid al om minder CO2-uit te stoten.  

Smart Move helpt u verder op de duurzame weg.

Profit

Jaarlijks verliest de Belgische economie 7 miljard euro door het gigantische fileprobleem in ons land (bron: rapport Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO 2013). Bedrijven zien ook de brandstofkosten elk jaar met 10% stijgen en schaarse parkeerplaatsen worden steeds duurder.

Stop deze negatieve en steeds meer kostelijke trend in uw bedrijf en teken in op Smart Move. 

Lees hier meer informatie over Smart Move